Header Ads

GARHWALI SONG : IKHI-E-PRITHVE MA इखी ई पृथ्वी मा,GARHWALI SONG NARENDRA SINGH NEGI

GARHWALI SONG : IKHI-E-PRITHVE MA इखी ई पृथ्वी मा,GARHWALI SONG NARENDRA SINGH NEGI


.........................................................................

garhwali song lyrics

 ikhi e prithvi ma Narendra Singh Negi

 negiji garhwali song.

 Narendra Singh Negi new Garhwali song lyrics

 Narendra Singh Negi old Garhwali song 

 Old Garhwali song Narendra Singh Negi

IKHI-E-PRITHVE MA 

इखी ई पृथ्वी मा

GARHWALI SONG NARENDRA SINGH NEGI

.........................................................................
 Narendra Singh Negi Garhwali song Ikhi Ee Prithvi Ma Ye Hi Jalam Ma.........................................................................

Song :-  Ikhi-e-prithve Ma     
Singer :- Narendra Singh Negi   
Album :- Chuyal छुयाल       
Lable :      Ramacassettes      
  YouTube official video link                      

........................................................................

Ikhi Ee Prithvi Ma Ye Hi Jalam Ma
........................................................................


..............................................................................

STAP -1
Ikhi ee prithvi ma ye hi jalam ma, 
Ikhi ee prithvi ma ye hi jalam ma

Dekhi ta chain ch kakh dekhi holi,
Rupsi band jwa basige man ma,
Rupsi band jwa basige man ma
Dekhi ta chain ch kakh dekhi holi
Kakh dekhi holi .....
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu?
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu?

STAP -2

Chori kakhadi, birani sagodiki si chai wa, 
Chori kakhadi, birani sagodiki si chai wa
Swadi yeni ki paineki pakodi si chai wa...

Kadon ka botuma hinsare gundsi,
Pindalu patuma unsiki bundsi 
Kakh dekhi holi......
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu...
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu....

STAP -3

Dana divana ki byovaki gani si chai wa 
Dana divana ki byovaki gani si chai wa
Rudyun ka ghamu ma chhoyako pani si chai wa

Badalu bichma juni jhalak si,
Data ka mukk ma mangte ki takk si 
Kakh dekhi holi.....
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu....
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu...

STAP -4

Hyundi ka dinuma ghamae nivatti si chai wa, 
Hyundi ka dinuma ghamae nivatti si chai wa
Bala ka maneki syani dud bhatti si chai wa

Marchyana khana ma kheer jan mithhi si, 
Door pardes ma ghorai ki chithi si 
Kakh dekhi holi
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu.....
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu....

STAP -5

Byo baryatyon ma syali si gali si chai wa, 
Byo baryatyon ma syali si gali si chai wa
Nati natyeno par dadi angwali si chai wa

Bhukha ka agadi bhojan thali si,
Chauka tirali narangi dali si
Kakh dekhi holi.....
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu....
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu....

STAP -6

Suneki gaulima motyuki mala si chai wa,
Suneki gaulima motyuki mala si chai wa
Paniki taulima juni saundalya si chai wa

Unsiki ghanaghor raat muchyali si 
Andhera man ma asai ujyali si 
Kakh dekhi holi
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu....
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu....

Repeat

Ikhi ee prithvi ma ye hi jalam ma, 
Ikhi ee prithvi ma ye hi jalam ma

Dekhi ta chain ch kakh dekhi holi,
Rupsi band jwa basige man ma,
Rupsi band jwa basige man ma
Dekhi ta chain ch kakh dekhi holi
Kakh dekhi holi .....
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu?
Supinyu hwai holu, ki baim rai holu?

इखी ई पृथ्वी मा ये हि जलम मां, 
इखी ई पृथ्वी मा ये हि जलम मां

देखि त छैं च कख देखि होलि,
रुपसि बांद ज्वा बसिगे मन मां,
 रुपसि बांद ज्वा बसिगे मन मां
देखि त छैं च कख देखि होलि
कख देखि होलि .....
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू ?
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू ?

Stap -2
चोरी काखड़ि, बिरानि सगोड़ीकि सी छै वा , 
चोरी काखड़ि, बिरानि सगोड़ीकि सी छै वा
सवादि येनि कि पैणेकि पकोड़ि सी छै वा...

काड़ों का बोटूमा हिंसारे गुन्दसि,
 पिंडाळू पातुमा उंसिकी बुन्दसि 
 कख देखि होलि......
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू...
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू....

Stap -3
दाना दिवाना कि ब्योवाकि गांणि सी छै वा 
दाना दिवाना कि ब्योवाकि गांणि सी छै वा
रुड़्यूं का घामूमा छोय्याको पांणि सी छै वा

बादळु बीचमा जूनी झलक्क सी, 
दाता का मुक्क मा मंगते कि टक्क सी 
 कख देखि होलि.....
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू....
सुपिन्यु ह्वै होलू , कि बैम रै होलू...

STAP -4
ह्यूंदि का दिनूमां घामै निवात्ति सी छै वा , 
ह्यूंदि का दिनूमां घामै निवात्ति सी छै वा
बाला का मनैकि स्यांणि दुद भात्ति सी छै वा

मरच्यांणा खाणा मा खीर जन मिट्ठि सी , 
दूर परदेस मा घोरै कि चिट्ठी सी कख देखि होलि
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू.....
 सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू....

Stap -5
ब्यो बर्यात्युं मां स्याळि सी गाळि सी छै वा , 
ब्यो बर्यात्युं मां स्याळि सी गाळि सी छै वा
नाति नत्येणों पर दादी अंग्वालि सी छै वा

भूखा का अगाड़ी भोजन थालि सी,
चौका तिराळि नारंगि डालि सी
 कख देखि होलि.....
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू....
 सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू....

STAP -5
सूनैकि गौलिमा मोत्युंकि माला सी छै वा ,
 सूनैकि गौलिमा मोत्युंकि माला सी छै वा
पांणिकि तौलिमा जूनि सौंडल्या सी छै वा

औंसिकि घनाघोर राति मुछ्यालि सी 
 अंधेरा मन मां आसै उज्यालि सी 
 कख देखि होलि
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू....
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू....

Repeat

इखी ई पृथ्वी मा ये हि जलम मां, 
इखी ई पृथ्वी मा ये हि जलम मां

देखि त छैं च कख देखि होलि,
रुपसि बांद ज्वा बसिगे मन मां,
 रुपसि बांद ज्वा बसिगे मन मां
देखि त छैं च कख देखि होलि
कख देखि होलि .....
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू......
सुपिन्यु ह्वै होलू, कि बैम रै होलू......कोई टिप्पणी नहीं

Blogger द्वारा संचालित.